VIDA DE PARRÒQUIA

Publicat al Diumenge, 25 de desembre de 2022

Festa del Pi: Divendres dia 30, missa a les 7 del matí.

FESTA MAJOR D’HIVERN en honor de Santa Coloma, patrona de Centelles: Dissabte vinent Ofici solemne a les 11 del matí, amb la participació del Grup de guitarres. Predicarà l’homilia Mn. Agustín Arrubla, rector d’Aiguafreda i Figaró.

SUBSCRIPCIÓ ESPURNA I FULL per al 1r trimestre de 2023
Els qui vulgueu podeu renovar o demanar la subscripció al Full Diocesà i l’Espurna en paper per al primer trimestre de 2023. El preu és de 25€. Els qui la rebeu telemàticament també heu de renovar la subscripció i, si podeu, donar 20€ per tot el trimestre. Val la pena que
estiguem informats de la vida de la Parròquia. Per això també us recomanem entrar sovint al web de la Parròquia: www.parroquiadecentelles.cat o www.parroquiadecentelles.com