VIDA DE PARRÒQUIA

Publicat al Diumenge, 4 d'abril de 2021

La creu de la Sala Museu: El Divendres Sant aquesta creu que hi ha a la Sala Museu va presidir el Via Crucis i la Celebració de la Passió del Senyor. Així fem realitat el que ens havíem proposat: Fer que la Sala Museu sigui viva, no estàtica i que de tant en tant puguem gaudir del que allà hi guardem.

Valoració personal dels actes de Quaresma, Setmana Santa i Pasqua 2021: Us oferim un full on podeu fer la vostra valoració de les diverses celebracions i actes. Podeu enviar-ho a la Parròquia per qualsevol mitjà electrònic dels que disposa o per escrit deixant el vostre full de resposta o a través d’una conversa concertada abans. Moltes gràcies.