VIDA DE LA PARRÒQUIA

Publicat al Diumenge, 11 de març de 2018

Vida de la parròquia
Venerable Sor Mª Rafaela, fundadora de la Congregació de les Missioneres dels Sagrats Cors

El dia 8 de març de 1899, va morir sor Maria Rafaela Lladó i Sala. Avui la recordem especialment i demanem la seva intercessió per l’Església, per la nostra Congregació i per la missió que compartim amb els laics associats.
La seva vida reflectia una saviesa senzilla, però a la vegada profunda.
Era creativa, obrí camps nous: catequesi parroquial, va dirigir exercicis espirituals. Va demostrar ser d’una maduresa singular, amb visió de futur, sense oblidar el present.
Va viure des d’una “llibertat autònoma” i hi convidava a viure els altres. Tenia molt clar que “som únics per a Déu” i ningú més que un mateix pot gaudir de la pròpia llibertat. Coneixia els processos en la vida de les persones i sabia que no es podien forçar.
Contemplava l’amor i el comunicava. Persona profundament creient se sentia acollida des de l’amor, sabia acollir amablement, comprenia les situacions de cada persona i després d’escoltar-la i mai jutjar-la l’estimava tal com era i li donava la millor abraçada: Conduir-la a l’Amor.
Donem gràcies a Déu pera aquesta dona que va saber viure i donar respostes a les necessitats del seu temps. Que ens ajudi a saber viure el nostre avui.

Missioneres dels Sagrats Cors