UN ADVENT PER DESVETLLAR ACTITUDS I

Publicat al Dissabte, 26 de novembre de 2022

Aquesta serà la crida del nostre Advent. L’ha escollida el grup de Litúrgia de la parròquia i ens convida a fer-la nostra: Desvetllar actituds. Quines? Hem remarcat aquestes que anirem revisant durant les quatre setmanes d’Advent: L’ESPERANÇA, malgrat els moments que vivim, ens cal una esperança activa.
La CONVERSIÓ, també pròpia d’aquest temps: canviar actituds, moure’s…
La JOIA, sense ella no podem celebrar Nadal. I la PACIÈNCIA, necessària avui.
La FIDELITAT, com la de Josep i Maria. Sense oblidar la PREGÀRIA, l’actitud orant.
Volem desvetllar totes aquestes actituds que anirem recordant. Cada setmana una estrella que posarem a l’església ens les farà avinents i a través d’un missatge escrit en una butlleta que podreu agafar, trobareu una cosa senzilla a tenir present, a portar a terme. Un canvi d’actitud per aquella setmana. Si voleu, el diumenge següent, podreu compartir-ho amb la comunitat en forma de pregària, acció de gràcies o comentari, deixant-ho escrit a la mateixa estrella o dient-ho de paraula a la celebració. Un exercici pràctic que ens facilitarà pensar-hi i avançar en allò que no tenim prou present al llarg de la setmana. Ànims, doncs! Participem-hi perquè aquest sigui un Advent per desvetllar actituds.