Últim comunicat del bisbe de Vic a tota la diòcesi davant la crisi sanitària actual d’acord amb l’estat d’alarma

Publicat al Dissabte, 14 de març de 2020

Donat l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol, el bisbe de Vic comunica les decisions greus i doloroses, però necessàries per a la salut, següents:

 Queden suspeses totes les celebracions de l’Eucaristia amb participació de fidels, també la dominical. Els preveres, per tant, celebraran la missa sense poble, pregant pels malalts, pel personal sanitari i per tots els fidels i per la contenció d’aquesta pandèmia.
 Se suspenen les celebracions i els actes devocionals públics.
 La celebració dels enterraments consistirà en la pregària per l’etern descans del difunt (responsori) a l’entrada de l’església, al cementiri o al tanatori. Sempre només amb les persones més properes a la persona traspassada i seguint escrupolosament les indicacions donades per les autoritats civils i sanitàries per a situacions d’aforament anàlogues.
 Es demana que les esglésies estiguin obertes per a la pregària personal dels fidels, allà on sigui possible, sempre que es respectin les indicacions de les autoritats civils competents. Es procurarà estar disponible, en moments establerts, per al sagrament de la penitència, en espais oberts i distants.
 S’insisteix en la necessitat d’evitar tota reunió i activitat pastoral.
 Els preveres i diaques procuraran atendre les necessitats espirituals dels fidels. Alhora, se’ls demana que siguin model i exemple en el seguiment de les indicacions donades per les autoritats sanitàries. Els de major edat o risc, caldrà que romanguin a casa i exerceixin la cura pastoral a través del telèfon i Internet. A tots se’ls demana evitar actituds poc prudents. Fer-ho és un acte de caritat envers els altres.
 Serà bo seguir la missa a través de la televisió, de la ràdio o d’internet. També és un bon moment per pregar amb la paraula de Déu o altres pregàries en família, com el sant rosari.

Es recorda novament:

 És moment d’intensificar la pregària confiada en Déu. Serà bo acudir a la intercessió de la Mare de Déu i dels sants.
 És moment per intensificar la caritat. Caldrà exhortar-nos mútuament a evitar que ningú no se senti sol, a atendre les necessitats dels altres i concretar amb fets la fraternitat, amb especial atenció als més vulnerables. Exhortem a ser creatius en aquest aspecte, seguint sempre les indicacions sanitàries: serà bo utilitzar el telèfon, internet, etc.

Vic, 14 de març del 2020