“TROBAR”, “ESCOLTAR” I “DISCERNIR” PER CAMINAR JUNTS.

Publicat al Diumenge, 21 de novembre de 2021

Tres accions que proposa el Papa Francesc en l’homilia de la Missa d’obertura de la fase sinodal diocesana del Sínode de Bisbes 2023 i que l’Església en tots els seus nivells hauria de portar a la pràctica

Un trobar, fer encontre, que exigeix atenció i disponibilitat per trobar-se amb l’altre i deixar-se interpel·lar per la seva inquietud. Prendre’ns temps per estar amb el Senyor i afavorir la trobada entre nosaltres; donar espai a la pregària, a l’adoració, al que l’Esperit vol dir a l’Església; per deixar-nos interpel·lar per les preguntes dels germans.

També un escoltar amb el cor i no només amb les oïdes. Quan escoltem amb el cor, l’altre se sent acollit, no jutjat, lliure per explicar la pròpia experiència de vida i el propi camí espiritual. Per això, cal que l’Església es posi a l’escolta de les preguntes, dels afanys, de les esperances de cada diòcesi, de cada poble i nació. I també a l’escolta del món, dels desafiaments i els canvis que ens posa davant. Cal escoltar sense blindar-se en les pròpies certeses.

I encara, un discernir per no deixar les coses tal com estan. El diàleg, el debat i el camí, no ens deixen com abans, ens canvien. El Sínode no pot ser una “convenció” eclesial, ni una conferència d’estudis, o un congrés polític o un parlament, sinó que ha de ser un esdeveniment de gràcia, un procés de conversió guiat per l’Esperit Sant. Cal alliberar-se de l’immobilisme, del que és mundà i dels models pastorals repetitius, per interrogar-nos sobre què ens vol dir Déu en aquest temps i vers quina direcció ens vol orientar, caminant sempre amb corresponsabilitat, ja que tots compartim “un sol Senyor, una sola fe i un sol baptisme!”. El Papa pregava a l’Esperit Sant en la inauguració del Sínode perquè “ens alliberi de convertir-nos en una Església de museu, bonica però muda, amb molt passat i poc futur”.