SORPRÈN

Publicat al Dilluns, 10 d'agost de 2020

Que davant la gravetat del cas i la implicació rellevant que té la fugida d’Espanya del rei emèrit Joan Carles, la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola despatxi amb un comunicat tant simple aquesta qüestió.
Sorprèn més que l’encapçali amb un text de Sant Pau sobre la pregària pels reis i per tothom (1Tim 2, 1-2)
Sorprèn que la referència bíblica es redueixi a aquest text de Sant Pau, com si l’Evangeli i en paraules de Jesús no digués res de la justícia, del diner, de l’abús de poder, del compromís afectiu…
Sorprèn que només parli de respecte i de reconeixement, com si res no hagués passat.
Sorprèn el silenci monolític dels altres bisbes que denota que es fan seu el comunicat i que cap d’ells dissenteixi o ampliï aquesta reflexió amb referència als fets ocorreguts i divulgats recentment.
Sorprèn que l’Església es posicioni més al costat del poder que no pas amb el poble … o no sorprèn tant! Però fa molta vergonya.
El millor és que vosaltres mateixos llegiu el comunicat íntegre, si no ho heu fet abans:

“Fidels al consell de S. Pau: “Prec, doncs, el primer de tot, que es facin súpliques, oracions, peticions, accions de gràcies, per tota la humanitat, pels reis i per tots els constituïts en autoritat, perquè puguem portar una vida tranquil•la i assossegada, amb tota pietat i respecte”. (ITim 2,1-2)
La Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola, davant de la notícia de la sortida d’Espanya de S.M. D. Joan Carles I, vol expressar el respecte per la seva decisió i el reconeixement per la seva decisiva contribució a la democràcia i a la concòrdia entre els espanyols.
També vol manifestar la seva adhesió i agraïment a l’actual Rei pel fidel compliment dels principis constitucionals i la seva contribució a la convivència i ben comú de tots els espanyols.
Així mateix, elevem oracions a Déu per la seva persona, per la família reial i per tots aquells que ostenten autoritat a la nostra nació, perquè puguem viure en salut, pau i prosperitat i es faci visible en la nostra societat el Regne de veritat i de vida, el Regne de justícia, d’amor i de pau”.