SOM UNA ESGLÈSIA ACOLLIDORA?

Publicat al Diumenge, 12 de novembre de 2023

En l’apartat CREÏBLES i parlant d’una ESGLÉSIA ACOLLIDORA, el número 56 dels Decrets
Sinodals, el nostre Bisbe ens convida a ser-ho:
-Que s’impulsi la cultura del trobament i l’acompanyament, des del convenciment que els cristians
s’han de distingir com a persones que tenen temps per als altres. Ha de ser una meta a aconseguir
i una tasca en què tots s’han de sentir implicats. En una societat cada vegada més individualista,
l’Església s’ha de manifestar com a propiciadora de l’escolta i el trobament de les persones.