SOLIDARIS EN EL DOLOR

Publicat al Diumenge, 20 d'agost de 2017

Solidaris en el dolor

Ens cal condemnar de manera enèrgica els atemptats d’aquest dijous 17 d’agost a les
Rambles de Barcelona i a Cambrils que han desencadenat actuacions a d’altres punts de
Catalunya. I com a Església, sempre ham de defensar una societat en pau, justa, oberta i acollidora.
Sense oblidar d’on arrenquen aquests fets i els que s’han produït abans en d’altres ciutats europees volem creure que l’anhel de bondat i justícia arrelen en el cor dels homes i dones del món i que cap acte de violència pot emparar-se en cap religió o creença per a ser comès. Sovint les accions terroristes porten a crear estigmes sobre les diferents religions en lloc de compartir amb elles la convivència, la pau i la fraternitat.
Com a creients la nostra resposta ha de consistir en multiplicar en la vida quotidiana els gestos de comunió i amistat amb totes les persones amb qui convivim, acompanyar solidàriament en el dolor els que han patit aquesta tragèdia, pregar per les víctimes i tots els afectats i treballar per una societat justa i igualitària.