SETMANA SANTA I PASQUA 2024 HORARI D’ACTES I CELEBRACIONS

Publicat al Dimecres, 27 de març de 2024

DIUMENGE DEL RAM, 24 de març
A les 11 hores davant l’església parroquial Benedicció dels rams i seguidament Missa de la Passió del Senyor.
A les 12,15 Benedicció dels rams a la Residència Sant Gabriel.

DILLUNS SANT, 25 de març
A les 20h: Celebració comunitària de la Penitència i Eucaristia.

DIJOUS SANT, 28 d’abril
A les 20 h Missa de la Cena del Senyor.
Seguidament Vetlla de pregària eucarística.
L’església romandrà oberta fins les 21,30h.

DIVENDRES SANT, 29 de març
A les 10 h Via Crucis per l’interior del temple
A les 18 h Celebració de la Passió del Senyor
L’església romandrà oberta fins les 12,30h i de les 16,30 a les 20h.

DISSABTE, 30 de març
A les 22 h VETLLA PASQUAL
Benedicció del Foc Nou i Pregó Pasqual
Litúrgia de la Paraula, del Baptisme i de l’Eucaristia

DIUMENGE DE PASQUA, 31 de març
A les 11 h. Missa