SANT LLUC, EVANGELISTA

Publicat al Dissabte, 14 d'octubre de 2023

Dimecres vinent
celebrem la seva festa.
Lluc és a qui atribuïm el
tercer evangeli i els Fets
dels Apòstols.
Presenta molt bé Jesús,
home de pregària,
misericordiós i proper als
pobres; Maria, atenta i
fidel a la Paraula;
l’Esperit, que empeny
l’Església; les dones que
acompanyen Jesús.
Segons una antiga
tradició, Lluc era originari
de Síria i era metge, per
això és patró dels metges.
També ho és dels pintors,
ja que és l’evangelista
que millor “pinta” els trets
de Maria en el seu
evangeli.
De “La Misa de cada dia”