SALM 65

Publicat al Diumenge, 16 de juny de 2024

Senyor, vetlleu per la terra i la regueu,
l’enriquiu a mans plenes:
el rierol de Déu desborda d’aigua!
Prepareu els sembrats fecundant la terra,
amarant els seus solcs,
desfent-ne els terrossos,
ablanint-la amb els xàfecs
i beneint el que hi germina.
Coroneu l’anyada amb l’abundor que ve del cel,
la fertilitat regalima de la vostra carrossa.
Regalima l’herbei de l’estepa,
s’engalanen els turons,
les prades es vesteixen de ramats,
les valls, cobertes de blat,
aclamen joioses i canten.