REJOVENIR LA COMUNITAT QUE ES REUNEIX PER CELEBRAR LA FE I SE SENT CRIDADA AL SERVEI

Publicat al Dissabte, 26 de setembre de 2020

Tornem a iniciar el curs, tot i sortir, perdó, continuar immersos en la pandèmia. Ho fem amb menys coratge que altres anys, però amb la convicció que cal continuar fent església i comunitat, comptant amb el compromís de tots.
L’amenaça de la Covid 19 ens obliga a ser menys presencials, a confiar algunes tasques, com la catequesi, als pares i a la família i a vetllar perquè les celebracions tinguin el caliu que abans tenien i a no oblidar-nos dels que més necessiten el suport i l’acompanyament pastoral, els malalts i els que compten amb Càritas.
Tot amb l’ajuda inestimable del col·laboradors en les diverses tasques que la Parròquia porta a terme. Ells i elles ho fan amb un veritable esperit de servei, des de la fe i sentint-se, així ho creiem, estimats per la comunitat. Un equip de col·laboradors que també es va aprimant, per l’edat, pel cansament, o per haver de dedicar-se a altres tasques. Tampoc la situació sanitària hi ajuda gens i obliga a restar al marge alguns dels que fins ara estaven actius. Per això fem una crida a enfortir i eixamplar el grup de col·laboradors/es voluntaris/es, sigui quin sigui el camp pastoral on es vegin amb més coratge per treballar o més els agradi. Rejovenir la comunitat que es reuneix per celebrar la fe i se sent cridada al servei a la mateixa és una crida urgent. Més enllà del no desig de protagonisme, de la modèstia i la discreció, cal una empenta per decidir-nos a ser-hi, per assumir responsabilitats en la mesura que hom pugui, per esdevenir cristians actius i compromesos en la tasca que l’església està cridada a portar a terme. Animeu-vos a ser-hi! Moltes gràcies.