REFLEXIONS D’INICI DE CURS….

Publicat al Dissabte, 6 d'octubre de 2018

Jesús és un home de recerca. És una font d’iniciatives per a trobar els mitjans de complir la missió: explora molts camins, des de l’anunci a Galilea, fins a la creu de Jerusalem. La seva imaginació treballa per a portar a tothom a acollir la Bona Nova; no judica cap persona ni cap situació com a definitivament perduts; creu en una possibilitat de renovació en tota realitat. Jesús no té esquemes prefabricats: es posa en camí amb cadascú a partir d’allò que aquest és…

Aquest text del llibre “L’anomenat Jesús” d’Alain Patin ens serveix per a preguntar-nos amb els diferents grups i serveis parroquials en començar el curs:

1. Quines propostes veus importants de fer de cara enfora de la comunitat parroquial (missió)?
2. Quines propostes veus importants de fer aquest curs de cara endins de la comunitat parroquial (comunió)?
3. Quines propostes veieu important de fer aquest curs des del vostre equip?
Podem preguntar-nos-ho també personalment. L’inici de curs ens dóna l’oportunitat.