Proclama Matrimonial:

Publicat al Dilluns, 20 de març de 2017

Preparen el seu matrimoni en Luís Pedro Cortés Gómez, fill de Juan José i Dolores, natural d’Albuñol (Granada) i  veí de Centelles i l’Elisabet Ruiz Rodríguez, filla d’Antonio i Josefa, natural de Vic i veïna de Centelles.