Proclama Matrimonial:

Publicat al Dissabte, 1 d'abril de 2017

Preparen el seu matrimoni en Norman Vergara Alcarazo, fill de Rafael i Esther, nascut a Barcelona i veí de Centelles i Laura Peláez Rodríguez, filla d’Alejandro i Isabel, nascuda a Vic i veïna de Centelles.