PRIMERA COMUNIÓ I CONFIRMACIONS

Publicat al Diumenge, 1 d'octubre de 2023

Avui celebrem la primera comunió de la Zoe i la Confirmació de la Nadine i de la
Mireia. L’enhorabona a totes tres. És una ocasió per pensar en la urgència de donar
relleu als sagraments de la iniciació cristiana a la nostra comunitat parroquial: el
baptisme, l’eucaristia i la confirmació. La d’avui és la celebració que tanca les
primeres comunions d’aquest any, en total 13, però per l’any vinent n’hi ha previstes
moltes menys. Tot això ens porta a pensar en la precarietat de la vivència i celebració
dels sagraments i, per tant, de la vida cristiana. Cal que hi reflexionem personalment i
com a comunitat: aquest ha de ser un objectiu del curs que comencem.