PREGÀRIA PER LES RELIGIONS

Publicat al Dilluns, 12 de febrer de 2024

Pregària per les religions

Senyor, feu:
Que les religions sàpiguen
conviure civilitzadament,
dialogar sense prejudicis i
col·laborar en causes nobles
com ara la pau, la justícia i la fraternitat.
Que estiguin més atentes
als indiscutibles drets de les persones
que als suposats drets de la veritat.
Que no atribueixin a Déu
tot allò que és responsabilitat dels homes.
Que siguin impulsores d’esperança raonable
i no administradores de la por.
Que estiguin al servei dels febles
i no facin el joc dels poderosos.
Que no siguin mai utilitzades
per legitimar la violència.
Que mantinguin robust el sentit ètic,
però sense culpabilitzar innecessàriament.
Que no tinguin por a la intel·ligència i
que no es blindin davant la crítica.
Que defensin la llibertat i el pluralisme
no solament allà on no són hegemòniques.
Senyor, feu
que no prenguem el vostre nom en va i
que no sigui blasfemat el vostre nom per culpa de cap religió.
Amén.
(Pregària anònima, que trobareu al web de la Parròquia. Fou llegida per una
noia de la comunitat evangèlica en la Pregària conjunta a l’església parroquial
de Centelles el dijous 8 de febrer)