PLANTEM CARA

Publicat al Dissabte, 3 de febrer de 2018

Plantem cara

La fam no és una fatalitat. És conseqüència d’unes estructures injustes i d’unes relacions i comportaments que generen desigualtat i exclusió. Encara que no ho sembli la fam augmenta: del 2015 al 2016 gairebé 40 milions més de persones famolenques. I siguin quines siguin les raons, això és un escàndol.
Podem plantar cara a la fam sembrant bones llavors que facin créixer unes relacions més humanes i més fraternes, llavors que són recursos, capacitats, responsabilitats i solidaritat.
Compartir el que importa implica prendre consciència i acceptar la pròpia responsabilitat, però també denunciar, educar i sensibilitzar per anar cap a estils de vida que ajudin a canviar el món. No podem conformar-nos a dir: “Un altre ho farà”. Diumenge vinent tenim ocasió de col•laborar-hi econòmicament