PER QUÈ BUSQUEM EL SENYOR?

Publicat al Dimecres, 1 d'agost de 2018

Vosaltres no em busqueu pels senyals prodigiosos que heu vist, sinó perquè heu menjat tant de pa com heu volgut.
Amb aquest retret Jesús fa avinent als que el segueixen que darrera d’aquest seguiment hi ha un interès personal, busquen treure profit material d’estar amb ell I no s’adonen del do profund que hi ha en la seva presència, de l’aliment que els aporta la seva paraula i de la vida que els dóna.
I nosaltres? Quin és l’ interès del nostre seguiment de Jesús, el busquem… per què? La nostra fe és sincera, lliure de tot interès material que busca el benestar personal més que altra cosa, o bé som capaços de fer nostra la petició del Parenostre: Faci’s la vostra voluntat ?
Cal que creixem en la vivència de la fe i la pregària com un regal rebut i, tot i que ens fa viure d’una altra manera, no deixem que res la hipotequi ni sigui viscuda només de forma