PER PENSAR

Publicat al Dimarts, 7 de gener de 2020

Patrona de Centelles, Coloma ocell del Cel,
guieu vers el camí de les estrelles aquest poble fidel.