PER PENSAR

Publicat al Dilluns, 18 de novembre de 2019

La llibertat és la raó de viure,
dèiem, somniadors, d’estudiants.
És la raó dels vells, matisem ara,
la seva única esperança escèptica.
La llibertat és un estrany viatge.

Fragment del poema La llibertat de Joan Margarit, premi Cervantes 2019