PER PENSAR

Publicat al Dimecres, 24 de juliol de 2019

La interioritat és un valor en crisi. La “vida interior” que en un temps era gairebé sinònima de vida espiritual, ara, en canvi, tendeix a ser mirada amb sospita.
És urgent tornar a parlar d’interioritat i redescobrir-ne el gust. Vivim en una civilització tota projectada cap a l’exterior i evadir-se és una espècie de paraula d’ordre. La interioritat és la via per a una vida autèntica. (R.C.)