PER PENSAR

Publicat al Dijous, 23 de maig de 2019

Des de la perspectiva cristiana hi ha una significativa relació entre el missatge evangèlic i el reconeixement dels drets humans.