PER PENSAR

Publicat al Dilluns, 13 de maig de 2019

Hem d’usar sàviament el temps i adonar-nos que sempre és el moment oportú per fer les coses bé.
Nelson Mandela