PER PENSAR

Publicat al Dijous, 13 de desembre de 2018

Vull preparar-te el camí, Senyor. Alçar les fondalades on caic sovint, perseverar en la pregària i en l’escolta de la teva Paraula, abaixar les muntanyes del meu egoisme, compartir amb els altres i servir als qui més ho necessiten. De La missa de cada dia.