PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 2 de desembre de 2018

Els salms són una pregària que sorgeix de la vida. Hi trobem lloances o himnes que celebren Déu creador o la ciutat santa de Jerusalem. N’hi ha que són accions de gràcies a Déu, cants de lloança ì pregàries al Senyor. Ens ajuden a parlar amb Déu.