PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 1 de setembre de 2018

El clericalisme, aquesta actitud que «no solament anul•la la personalitat dels cristians, sinó que té una tendència a disminuir i desvaloritzar la gràcia baptismal que l’Esperit Sant va posar en el cor de la nostra gent» . El clericalisme, afavorit sigui pels propis sacerdots com pels laics, genera una escissió en el cos eclesial que beneficia i ajuda a perpetuar molts dels mals que avui denunciem.
Papa Francesc. Carta al Poble de Déu del 21 d’agost de 2018