PER PENSAR

Publicat al Dimecres, 1 d'agost de 2018

El patiment és el que ha forjat les persones més fortes; els caràcters més sòlids estan plens de cicatrius.
Khalil Gibran