PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 29 de juliol de 2018

Brots de vida

El món que se’ns mostra als telenotícies i a les xarxes socials és més un escenari de decepcions que no pas una alenada de coratge. On provocar i trobar brots de vida? Aquesta ha de ser la preocupació i la voluntat de posar-nos a fer deures cada dia. N’hi ha molts que ja ho fan . Jo havia demanat a Déu companyia a fi de no viure sol i Ell m’ha donat un cor a fi que pugui estimar tots els meus germans.

Presentació del llibre Brots de vida