PER PENSAR

Publicat al Dijous, 24 de maig de 2018

PENTECOSTA

Van parlar-me de Tu i va agradar-me:
l’Amor que crea, l’Amor que acompanya, l’Amor que salva,
l’Amor en el fons dels fons, en el cim dels cims,
en l’origen, en el sentit, en la paraula.
I vaig enamorar-me’n.

David Jou