PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 22 d'abril de 2018

Tanmateix sabem que mentre s’acaba la Missa, s’obre el compromís del testimoni cristià. Els cristians no van a Missa per fer un compliment setmanal i després se n’obliden, no. Els cristians van a Missa per participar en la Passió i Resurrecció del Senyor i després viure més com a cristians: s’obre el compromís del testimoniatge cristià. Sortim de l’església per «anar en pau» a portar la benedicció de Déu en les activitats de cada dia, a casa nostra, als ambients de treball, enmig de les ocupacions de la ciutat terrena, “glorificant el Senyor amb la nostra vida”. (…) Cada vegada que surto de la Missa, he de sortir millor que com hi he entrat, amb més vida, amb més força, amb més desig de donar testimoni cristià. Mitjançant l’Eucaristia el Senyor Jesús entra en nosaltres, en el nostre cor i en la nostra carn, perquè puguem «expressar en la vida el sagrament rebut en la fe» (Missal Romà, Col•lecta del dilluns de l’Octava de Pasqua).

Papa Francesc