PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 2 de juny de 2024

Des de fa uns anys cap aquí l’exposició al Santíssim és una celebració litúrgica que està molt present en molts grups, especialment de joves. Cal una vigilància teològica per no oblidar-nos, de l’estreta unió que hi ha entre l’exposició i adoració al Santíssim i la missa i amb la seva estructura entre la Paraula de Déu i el sagrament. Cal no separar les dues taules i no oblidar que tot sagrament comporta sempre la Paraula de Déu que li dóna sentit, però també el caràcter missioner i eclesiològic de
l’Eucaristia . Que l’exposició i adoració al Santíssim no sigui en detriment de l’Eucaristia. J.F.