PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 11 de maig de 2024

Marco la casella de l’Església en la meva declaració de renda?
Aquest gest senzill resulta transcendental. És una decisió personal i lliure que no perjudica
ningú i és absolutament gratuïta, ni et cobren diners ni te’n retornen menys. També pots
marcar, just a sota, la casella de finalitats socials i així ajudaràs a Càritas. No són exclusives,
pots marcar les dues al mateix temps i cada una rebrà el 0’7 % de la quota íntegra de la teva
declaració. De fet és una de les poques coses que pots decidir sobre els teus impostos. Si
deixes en blanc aquestes caselles és l’Estat qui decideix per tu. El que dóna l’Estat a
l’Església no és un privilegi per a l’Església, és el resultat de la voluntat dels assignants i
suposa el 22% del finançament de les diòcesis que són les que reben de la Conferència
Episcopal Espanyola el que els pertoca. L’Església agraeix de cor a tots aquells que
marquen la “X”, amb independència de les seves creences, perquè entre tots aconseguim
construir una societat millor. Moltes gràcies.