PER PENSAR

Publicat al Dijous, 1 de març de 2018

Desitjos quaresmals

Crear el buit de manera perceptible: el silenci, la contemplació, com a endreça i despullament mental i cordial.
Desvetllar l’escolta un cop haguem aconseguit el silenci previ.
Viure els símbols amb força i llegir el que ens diuen.

Hem de poder-ho traslladar a la nostra vida quotidiana. De M.D.