PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 30 de març de 2024

La pobresa no pot ser superada amb la caritat, ha de ser superada amb la justícia.
Peter Singer