PER PENSAR

Publicat al Dimecres, 27 de març de 2024

A Jesús ressuscitat
Us estimo, Jesús, el Crist.
Heu irromput en la meva vida
i ara res ni ningú no em farà desdir
de la seguretat de l’amor que vós em teniu,
ni de l’amor que desitjo tenir-vos jo,
cada dia més gran i més pregon.
Vull seguir-vos incondicionalment.
Vull anunciar el vostre nom a qualsevol preu.
Feu-me serè i doneu-me la vostra pau.
Feu-me coratjós i callat per a assumir el sofriment si cal.
Disposeu de mi tal com us plagui.
Doneu-me lucidesa sobre els vostres camins per tal que no els esbulli.
Que jo us aculli amorosament, per tal de donar-vos als germans generosament. Amén. (P.F.)