PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 17 de març de 2024

Jesús no va morir per obeir una mena de decret forassenyat del Pare. És cert que el Pare el
va deixar fer, entregat com estava, a una lliure missió d’alliberament amb tots els riscos que
això suposava. Jesús va obrir definitivament la porta del camí de la Vida, en el complicat món
que és el nostre, va obrir la porta amb un acte d’amor que cap home hauria pogut fer
mai. (P.O.).