PER PENSAR

Publicat al Dilluns, 12 de febrer de 2024

PROPOSEM:
– Que es promogui una justícia climàtica integral, des de la presa de consciència, la conversió
ecològica personal i la promoció de polítiques de sostenibilitat i inclusió.
– Que l’adaptació ocupi un lloc més destacat a l’agenda mundial.
– Que es garanteixi l’acolliment i la protecció de les persones migrants mediambientals.
– Que el finançament per a la lluita contra la crisi climàtica no es converteixi en un nou
mecanisme d’endeutament dels països i comunitats més vulnerables.
Animem tota la societat a unir-se a la nostra feina per la justícia climàtica.
Com diu el papa, “hi ha massa rostres humans que pateixen aquesta crisi climàtica. Cal una acció urgent, valenta i responsable”.
Del Manifest de la Campanya de Mans Unides 2024