PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 17 de desembre de 2023

Recuperar l’Esperit
L’Esperit no és només intraeclesial, l’Esperit desborda els murs de l’Església i es vessa sobre
tota la creació: suscita amor i bondat, sembra cultures i religions, genera bellesa, art, saviesa,
carismes, santedat i així va generant una terra nova i un cel nou, un món transfigurat: el
Regne de Déu.
En aquest moments d’asfíxia universal, hem de respirar l’Esperit, i recuperar el seu alè, si és
que l’hem oblidat. Ell està present, precisament, en moments de caos i mort, quan semblava
que tot estava perdut. Respirem avui profundament l’Esperi, recuperem el seu buf suau. És el
nostre autèntic oxigen vital. V.C.