PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 3 de desembre de 2023

Jesús ens demana que vetllem,
per descobrir que, en Ell,
Tu ja has vingut a visitar-nos
i a ser present en aquest món.
Per això et demanem que la nostra vida
sigui testimoni de la teva presència
i que sapiguem mostrar qui és el nostre Déu,
aquest Déu que és amb nosaltres com a Pare
sempre atent a la vida dels seus fills. MD.