PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 12 de novembre de 2023

Només el 24% de les activitats de culte que es realitzen a Catalunya es fan únicament en
català. Mentre que aquelles que es fan en català i castellà representen el 31% de totes les
activitats de culte. Són dades del Baròmetre sobre la religiositat que la Direcció General
d’Afers Religiosos publicarà abans d’acabar aquest curs. Malgrat que el nou estudi encara no
s’hagi fet públic, les dades referents al català, recollides per primer cop al baròmetre, s’han
pogut conèixer aquest dimecres en el marc de les Jornades RELIG organitzades per Afers
Religiosos. R.V.