PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 12 de novembre de 2023

Mateu, en escriure el seu Evangeli, tenia ben present els problemes de les primeres
comunitats cristianes i volia oferir pautes per solucionar-los fent servir ensenyaments de Jesús.
Avui, el mestre avisa els deixebles per no convertir el seu grup en una comunitat governada
només per savis rabins, o per l’autoritarisme d’uns quants. En el text es fa presentuna dura
crítica als possibles abusos en l’exercici del poder a l’Església. Jesús els va dir: “Però vosaltres
no us feu dir “rabí”, perquè de mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans.”
Aquestes són paraules originàriament adreçades als dirigents religiosos civils d’aquell temps,
però també de totes les èpoques i, per tant, també de la nostra.
Seria equivocat deixar-se hipnotitzar pels títols de prestigi que es poden presentar
públicament, la vanitat no passa de ser una passió ridícula. Jesús vol que entre els seus
s’imposi un comportament que li sembla evident: “Sou germans, ja que teniu un sol Pare.”
Ve a dir que ningú ocupi el lloc del Pare, que ningú concedeixi a un home una importància que
faci oblidar la de Déu. J.D