PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 29 d'octubre de 2023

L’Evangeli de Joan fa servir símbols com la llum i la foscor per representar la lluita entre el bé i el mal. El professor Antoni Pou explica que la llum simbolitza Jesús i la veritat, mentre que les tenebres representen la manca de fe i la inconsciència.
A l’hora de fer una aproximació històrica al simbolisme de la foscor, s’han de tenir en compte dos nivells temporals: el de la vida de Jesús i el de l’evangelista. L’època de l’evangelista es caracteritza pel fet que els cristians ja han estat expulsats de les sinagogues i els cristians que s’han d’amagar són una preocupació important. Hi ha un repte en confessar obertament el cristianisme amb les conseqüències que això pot comportar. En aquest sentit, el seu evangeli utilitza la història de Jesús, i també la de Judes, per transmetre les tensions i divisions de la comunitat cristiana en la seva època. C.R.