PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 14 d'octubre de 2023

Déu Pare Nostre, Senyor del cel i de la terra.
Vós sou per a nosaltres existència, energia i vida.
Que la pluja sigui per a nosaltres el signe de la vostra gràcia i benedicció.
Així, confortats per la vostra misericòrdia, us donem gràcies per tot do de la terra i el cel,
amb què el vostre Esperit satisfaci la nostra set.
Per Jesucrist, el vostre Fill, que ens ha revelat el vostre amor, Font d’Aigua Viva, que brolla
fins la Vida eterna. Amén.
Pregària per la pluja de Pau VI.