PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 23 de setembre de 2023

L’antídot personal contra un mal ús de la Intel·ligència Artificial serà cultivar la capacitat de discerniment. Saber el que fem i per què ho fem. Només la nostra intencionalitat, el fet que
les nostre accions i paraules estiguin dotades d’una orientació, ens pot fer avui diferents de
les màquines. X.C.C.