PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 10 de setembre de 2023

Demà s’escau la Diada Nacional de Catalunya, una celebració civil, però que també pot ser
un moment oportú perquè recordem els nostres deures amb la societat en què vivim i així
col·laborem en el bé comú. Amb el Sínode l’Església catòlica s’ha posat en moviment,
sumant-hi a tothom. El camí recorregut fins al dia d’avui ha permès identificar i compartir les
peculiaritats de les situacions que viu l’Església en les diverses regions del món i aquest camí
ens ajuda a respectar i estimar la diferència, i a apreciar en tot moment el molt que ens uneix.
La Diada nacional de Catalunya és una jornada festiva i una bona oportunitat per compartir i
posar en pràctica l’esperit de comunió, escolta i treball. Ens convida a pregar pel nostre poble,
aquesta terra d’acollida que sempre ha estat alegre i treballadora, i perquè els catalans no
perdem mai la fe, ja que es troba en la nostra identitat més profunda. J.J.O.