PER PENSAR

Publicat al Diumenge, 3 de setembre de 2023

Quan després de la confessió de Pere, de diumenge passat, els deixebles van començar a
descobrir qui era Jesús, es veuen avui abocats a un nou desconcert que marcarà
profundament totes les generacions cristianes: “Per què havia de morir Jesús de Natzaret
d’aquella manera?” Ell es mostrà tothora disposat per fer realitat el desig del Pare: veure
instaurat un món nou i una humanitat en plenitud. J.D.