PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 19 d'agost de 2023

Les exigències evangèliques no passaran mai a la història, continuen i continuaran vives
interpel·lant-nos cada dia. No caurà, tampoc, en l’oblit la necessitat de pregar demanant ajuda
a Déu amb el benentès, però, que no es tracta de demanar una ajuda que supleixi les nostres
culpables deficiències. En realitat, del que es tracta en la pregària, és de demanar saber viure
i actuar des de la bondat i la gràcia de Déu, Pare de tots.
Quan en els primers segles l’Església era minoritària, vivia molt bé l’estil de Jesús: ésser
llevat, capaç d’infondre un nou esperit en els cors, en la família, i en la manera positiva de
considerar a tothom. Amics, aquest és encara avui el millor camí. J.D.