PER PENSAR

Publicat al Dissabte, 22 de juliol de 2023

Callar de si mateix és humilitat.
Callar paraules inútils és mortificació.
Callar a temps i a lloc és prudència.
Callar els defectes dels altres és caritat.
Callar en el sofriment és heroisme.
Callar a la creu és cristià.
Callar amb Jesús és esperar el seu Regne.
Callar ara i ací és esperar el Demà de Déu Salvador. P.F.